V akom veku je prvá sexuálna skúsenosť u mužov a žien

Podľa štatistík zažijú muži prvú sexuálnu skúsenosť skôr, ako je to u žien. U mužov je to v šestnástich rokoch. Dievčatá približne v sedemnástich rokoch prichádzajú o svoju nevinnosť. Na druhej strane panna a panic do 24. roku života má podľa štatistík veľmi nízku pravdepodobnosť sexuálneho života, ak vôbec nejakú.

V akom veku je prvá sexuálna skúsenosť u mužov a žien
V akom veku je prvá sexuálna skúsenosť u mužov a žien (Zdroj: unsplash.com)

Posudzovať by sme však mali vždy jedine individuálne a nehádzať do toho istého vreca všetkých. Muži majú priemerne 7 sexuálnych partneriek počas celého života. Ženy sa pohybujú do počtu 4 sexuálnych partnerov počas celého života. Jedná sa samozrejme o štatistiku. Rovnako, ako vieme, že veľa ľudí má často len jedného partnera za celý život, taktiež poznáme jednotlivcov, čo za svoj život vystriedajú veľké množstvo sexuálnych partnerov/partneriek.

Aj keď pri mužoch je počet vyšší a vek prvého sexuálneho zážitku nižšie, často nie je vôbec výnimkou, ak partnerka muža v týchto priemerných štatistických údajoch výrazne predčí. Predsa len je to založené na veľkej všeobecnej vzorke a výpočte. Faktom ostáva, že podľa štatistík zažijú muži prvú sexuálnu skúsenosť skôr ako ženy a za život majú v priemere takmer raz toľko partneriek, ako je tomu u žien.