Podanie prihlášok na stredné školy sa blížia! Už ste doma rozhodnutí?

Nenechávajte nič na náhodu! Výber strednej školy pre vaše dieťa je dôležité rozhodnutie. Starostlivo zvážte všetky možnosti, a určite berte do úvahy záujmy vášho dieťaťa. Neskôr sa vám poďakuje.

Podanie prihlášok na stredné školy sa blížia! Už ste doma rozhodnutí?
Podanie prihlášok na stredné školy sa blížia! Už ste doma rozhodnutí? (Foto: PR)

Mnohí už v mladom veku vedia presne, čím by sa chceli živiť a pri výbere strednej školy neváhajú. Ak si vaše dieťa nie je isté, skúste ho správne nasmerovať. Výber strednej školy je veľmi dôležitý. Práve stredoškolské obdobie nás formuje a vo veľkej miere určuje smer, ktorým sa v živote budeme uberať. Preto treba precízne zvážiť možnosti, aké nám školský systém ponúka.

Umenie položiť si správne otázky

Skôr ako začnete riešiť konkrétne možnosti, malo by sa vaše dieťa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami: Aké mám schopnosti a predpoklady? Mám na niečo talent? Aké sú moje silné stránky? Robím rád/-a niečo praktické alebo mám radšej knihy a teoretické vedomosti? Čím by som sa chcel/-a v budúcnosti živiť? Chcem po skončení strednej školy študovať na univerzite?

Doprajte svojim deťom slobodu výberu a verte ich schopnostiam. Štúdium na vysokej škole nie je predsa zárukou úspešného a spokojného života, či vysokého zárobku. Preto, ak vaše dieťa nemá záujem stať sa vysokoškolákom, nemajte obavy. Odpovede vašich tínedžerov vás isto nasmerujú na vhodný výber strednej školy.

Aké školy sú v ponuke?

Po absolvovaní základnej školy sa žiaci môžu rozhodnúť, či budú pokračovať v štúdiu na gymnáziu, strednej odbornej škole alebo konzervatóriu, ktoré rozvíja umelecký talent.

Ak vo vašich deťoch vidíte istý talent alebo zručnosť v nejakom odbore, je na mieste zamyslieť sa nad štúdiom na strednej odbornej škole. Prehĺbi ich vedomosti a zdokonalí ich potenciál, vďaka čomu budú pripravené do praxe. Stredná odborná škola pripravuje žiakov v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe. Tie sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve, zdravotníctve, verejnej správe, hotelierstve, kultúre, a mnohých iných. Na rozdiel od gymnázia, odborná škola (http://www.sos-panty.sk/) poskytuje žiakom aj praktické vyučovanie, vďaka čomu získavajú veľkú výhodu oproti ostatným uchádzačom (bez odborného vzdelania) o pracovnú pozíciu.

Podanie prihlášok na stredné školy sa blížia! Už ste doma rozhodnutí?
Podanie prihlášok na stredné školy sa blížia! Už ste doma rozhodnutí? (Foto: PR)

Bohatú tradíciu vo vzdelávaní žiakov má napríklad Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu (http://www.sos-panty.sk/), a to v odboroch zameraných na oblasť spoločného stravovania, hotelových služieb a cestovného ruchu. Žiaci získavajú zručnosti v renomovaných hoteloch, reštauráciách, cestovných kanceláriách a obchodných reťazcoch. Škola zvýšila svoje kvality aj tým, že kladie dôraz na jazykovú prípravu žiakov, ako aj bohaté možnosti športového a kultúrneho vyžitia. Preto sú jej absolventi hneď po škole pripravení okamžite samostatne pracovať v danej sfére.

Gymnázium poskytne vašim deťom všeobecné vzdelanie v štvorročnom alebo osemročnom vzdelávacom programe. Je zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, a tiež vedie žiakov k znalosti aspoň dvoch cudzích jazykov. Preto ak je vaše dieťa študijný typ či zarytý športovec túžiaci po vysokoškolskom vzdelaní, všeobecné, bilingválne alebo športové gymnázium je tou správnou voľbou. A keďže sa často stáva, že žiaci základných škôl presne nevedia akému odboru sa chcú venovať, gymnázium je dobrá voľba. Poskytne im dostatok času aby sa mohli rozhodnúť a ďalej profilovať.

Zamestnajú ma aj keď nemám vysokú školu?

V posledných rokoch sa často stretávame s názorom, že je najlepšie dať deti na všeobecnú strednú školu, aby mohli pokračovať na univerzite a “dobre zarábať”. Je to však mýtus, kvôli ktorému stredné odborné školy trpia nedostatkom žiakov. Čo je však ešte horšie, v mnohých prípadoch hrozí aj zaniknutie výučby niektorých dôležitých profesií, pretože žiaci alebo ich rodičia jednoducho nemajú záujem o tieto študijné odbory. Pritom na našom trhu sú odborné pozície veľmi žiadané, a paradoxne sú neobsadené lebo chýba vzdelaný a kvalifikovaný uchádzač.

Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. A nehovorí sa to len tak. Dokonca, v dnešnej modernej pokrokovej dobe to platí dvojnásobne. Mnohí odborníci nám prizvukujú, že situácia na trhu je taká zúfalá, že onedlho nebude mať kto robiť manuálnu prácu na profesionálnej úrovni. Mladí už v posledných rokoch nejavia záujem o remeselnú prácu, a preto nezamestnanosť v tejto oblasti rýchlo stúpa. Absolventov vysokých škôl máme neúrekom, ale odborné činnosti nemá kto robiť. Na trhu tak chýbajú mäsiari, pekári, tesári, klampiari, záhradníci a mnohé iné potrebné odborné profesie. Sami to iste dobre poznáte, neraz ste sa pri hľadaní šikovného remeselníka dostali do úzkych.

Text:PR