Spolupráca košických expertov posúva hranice medicínskej diagnostiky

Košice, 29. januára 2019 – Spolupráca softvérových špecialistov zo spoločnosti Siemens Healthineers a expertov z košickej Železničnej nemocnice Svet zdravia pomáha vyvíjať medicínske prístroje, ktoré posúvajú hranice zobrazovacej diagnostiky a pomáhajú pacientom na celom svete. Výsledkom ich spolupráce je aj zdokonalenie najnovšej generácie ultrazvuku ACUSON Sequoia, ktorý posunul hranice zobrazovacej diagnostiky na novú úroveň.

Spolupráca košických expertov posúva hranice medicínskej diagnostiky
Spolupráca košických expertov posúva hranice medicínskej diagnostiky (Foto: PR)

ACUSON Sequoia je ultrazvuk, ktorý v súčasnosti lekárom umožňuje najkvalitnejšie zobrazenie. V Košiciach na jeho vývoji pracovalo 45 softvérových špecialistov viac ako 5 rokov. „Išlo o najväčší tím ľudí, ktorí sa podieľali na projekte za celých 13, rokov od kedy v Košiciach ultrazvukové prístroje vyvíjame,“ hovorí Miroslav Kliment z košického tímu spoločnosti Siemens Healthineers.
Výsledky ich práce pomohli posunúť hranice zobrazovacej diagnostiky na novú úroveň. Hneď po uvedení na trh získal obraz generovaný prístrojom ACUSON Sequoia ocenenie „Image of the month“ od Svetovej federácie pre ultrazvuk v medicíne a biológii (World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology). ACUSON Sequoia vytvoril nový „zlatý štandard“ pre kontrast zobrazenia ktorý poskytuje lekárom obraz plný detailov aj tam, kde už konkurenčné prístroje nevidia. „Vie zobrazovať aj veľmi malé štruktúry v tele dostatočne detailne, čo pomáha omnoho rýchlejšej diagnostike pacientov. Navyše, dokáže preniknúť do hĺbky až 40 centimetrov v detailnej diagnostickej kvalite, čo doteraz ultrazvukové prístroje nedokázali,“ vysvetľuje Kliment.

Ako jedna z prvých na svete mala nový prístroj k dispozícii Železničná nemocnica Svet zdravia Košice, ktorá sa na základe 5 ročnej úspešnej spolupráce primára MUDr. Reného Haka s vývojármi softwaru pre medicínske prístroje v Košiciach dostala do úzkeho výberu zdravotníckych zariadení, ktoré majú možnosť spolupracovať na zlepšovaní najnovších diagnostických prístrojov z dielne Siemens Healthineers. Medicínski špecialisti tak majú možnosť pracovať na prístrojoch najnovšej generácie a slovenským vývojárom poskytujú cennú spätnú väzbu pre budúce vylepšenia. Tie sa zapracovávajú do nových verzií produktov, ktoré pomáhajú pacientom na celom svete.

Spolupráca košických expertov posúva hranice medicínskej diagnostiky
Spolupráca košických expertov posúva hranice medicínskej diagnostiky (Foto: PR)

„Spolupráca nám pomáha lepšie pochopiť potreby lekárov, ktorí naše prístroje dennodenne používajú. Naši softvéroví špecialisti priebežne zlepšujú svoje vedomosti v tejto oblasti počas školení ako aj nahliadnutím do medicínskej praxe pod vedením špecialistov Železničnej nemocnice. To, že máme možnosť spolupracovať s nemocnicou v Košiciach, je pre nás veľkou výhodou aj vďaka efektívnej komunikácii oboch tímov,“ vysvetľuje Kliment.

„Kvalitu a presnosť zobrazovania nového ultrazvuku sme porovnávali s ďalšími diagnostickými prístrojmi ako je počítačový tomograf a magnetická rezonancia. Ukázalo sa, rozdiely medzi nimi sú dnes už minimálne, čo prináša množstvo výhod do rádiologickej praxe. Prístroj sme tiež testovali na zaujímavých a raritných prípadoch. Ako lekár oceňujem napríklad doteraz nevídanú schopnosť vysokopresného zobrazovania pri obéznych pacientoch, ktorých je, žiaľ, čoraz viac,“ upresnil MUDr. René Hako, primár rádiologického oddelenia Železničnej nemocnice Svet zdravia Košice.
Získavanie spätnej väzby pri práci s ultrazvukom ACUSON Sequoia v Železničnej nemocnici prebiehalo 16 týždňov a výsledky budú zapracované do budúcej softvérovej aktualizácie prístroja. Spoločnosť Siemens Healthineers plánuje aj naďalej využívať synergiu skúsenosti rádiológov a softvérových inžinierov aj pri vývoji a vylepšovaní ďalších prístrojov medicínskej diagnostiky a so Železničnou nemocnicou podpísali Memorandum o spolupráci. „Železničná nemocnica v Košiciach je pracovisko, ktoré nám dokáže dodávať výsledky vo vysokej kvalite a plánujeme s ňou spolupracovať na vývoji aj v budúcnosti,“ dodáva Kliment.

„V prvom rade je pre našu nemocnicu cťou byť jedným zo siedmych svetových pracovísk, ktoré sú zapojené do vývoja v danom odbore. Potvrdzuje to dlhodobú odbornú kvalitu a určite nám to pomôže napríklad aj pri prilákaní nových špecialistov do našich radov,“ uzavrela Mária Grüllingová, riaditeľka Železničnej nemocnice Svet zdravia Košice.

Text:PR