Môžete nechať založenie vašej spoločnosti na druhú osobu?

Totožnosť zakladateľa spoločnosti, ktorý splnomocnenie na založenie sro udelil, je overená pri overovaní jej podpisu. Ten môže overiť notár, advokát, obecný úrad alebo pošta . Udeľovanie plnej moci formou notárskej zápisnice by bolo ale ďalšou administratívnou záťažou podnikateľa. Pre založenie s.r.o. prostredníctvom zástupcu tak fakticky postačí podpísanie plnej moci a prípadné zmluvy s právnym zástupcom.

Môžete nechať založenie vašej spoločnosti na druhú osobu?
Môžete nechať založenie vašej spoločnosti na druhú osobu? (Foto: unsplash.com)

Vyrieši to za vás firma

Pri zakladaní novej obchodnej spoločnosti je teda nutné absolvovať niekoľko právnych úkonov a komunikovať s niekoľkými úradmi. Mnohí podnikatelia si nechcú privolať problémy hneď na začiatku podnikania. Preto zveria zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným do rúk inej spoločnosti, ktorá je v tomto zabehnutá.

Na základe plných mocí možno vybaviť aj zastupovanie pred živnostenským a finančným úradom. Ohlásenie živností a registráciu spoločnosti na finančnom úrade môže zástupca vykonať elektronicky, prostredníctvom svojej dátovej schránky. Podnikateľ tak nemusí riešiť, kedy dostane prihlasovacie údaje do dátovej schránky spoločnosti a riskovať pokutu.

Nechajte to na druhých a vy sa venujte svojmu biznisu

Podnikateľ sa môže naplno venovať svojmu podnikaniu a nemusí mať strach, že si neskoro prečíta správu v dátovej schránke, ktorá by ho nepríjemne prekvapila.

Zástupca v podobe inej firmy môže za podnikateľa podávať daňové priznania, zaisťovať všetku mzdovú agendu a zastupovať ho pri najrôznejších kontrolných akciách vykonávaných jednotlivými úradmi. Takýmto zástupcom môže byť teda už spomínaná profesionálna firma, ktorá sa zaoberá predajom spoločností práve na takéto účely. To znamená, že podnikateľ sa môže venovať svoje zárobkovej činnosti už v priebehu niekoľkých hodín a ostatné ponechá na odborníka. Je to trend dnešnej doby, ktorý vám odporúčame vyskúšať.

Text: PR