Konzekutívne tlmočenie: Ako to funguje v praxi?

V praxi existuje viacero druhov tlmočenia, pričom najzákladnejším delením je na simultánne a konzekutívne. V ďalších riadkoch sa budeme venovať práve konzekutívnemu tlmočeniu. O čo vlastne ide a ako to v skutočnosti funguje?

Konzekutívne tlmočenie: Ako to funguje v praxi?
Konzekutívne tlmočenie: Ako to funguje v praxi? (Foto: Bigstockphoto)

V prípade simultánneho tlmočenia ide o to, že tlmočník a rečník rozprávajú v podstate naraz, len s minimálnym posunom. Pri konzekutívnom tlmočení najskôr rozpráva rečník a až potom sa jeho slová prekladajú poslucháčom. Často sa hovorí aj o tzv. šušotáži, kedy sa tlmočí simultánne, ale prostredníctvom šepkania.

Neľahká úloha tlmočníka

Úloha tlmočníka ani v jednom zo spomínaných prípadov nie je jednoduchá. Počúvať, čo rečník hovorí, uvažovať nad tým a zároveň to prekladať, naozaj nie je jednoduché. V podstate musí byť absolútne sústredený. Ak si to chcete overiť, stačí si zapnúť zvukový záznam v akomkoľvek vám blízkom cudzom jazyku a skúsiť ho tlmočiť do slovenčiny.

Ako funguje konzekutívne tlmočenie?

Tlmočník začína prekladať až v momente, kedy rečník zastaví svoju reč. Či už na konci alebo pri ukončení nejakej časti prejavu. Častým problémom je, že sa rečník nechá svojím prejavom uniesť a potom rozpráva príliš dlho bez prestávky. Tým práve najviac trpí tlmočník. Preto je vždy dobré dohodnúť sa s rečníkom, kedy nechá tlmočníkovi priestor na tlmočenie. Bratislava či iné väčšie mestá sú často miestom, kde sa konajú rôzne prednášky, rokovania, semináre či tlačové konferencie. Práve na týchto miestach sa vo veľkom využíva práve konzekutívne tlmočenie. Ak potrebujete niekoho na takéto tlmočenie, Bratislava je mestom, kde nájdete skutočne dosť kvalitných tlmočníkov. Konzekutívny tlmočník by sa mal vyznačovať vynikajúcou krátkodobou pamäťou, aby si dokázal uchovať tie najdôležitejšie body rečníkovho prejavu a následne ich pretlmočiť publiku.

Text: PR